din indgang til dansk natur

natur, flora og fauna

5% af Danmarks landareal er fredet

højmoser og fattigkær

vild natur

Flora

Landskabet rummer forskellige naturtyper med et rigt planteliv. 70 danske plantearter er fredede, hvoraf orkidéerne udgør halvdelen.

Danmark

En hyldest til den danske naturs mangfoldighed – og især de mindre kendte lokaliteters artsrigdom og karakteristika.

Fauna

I Danmark er der fundet over 20.000 arter af insekter. 10 arter er fredede – heriblandt en række guldsmede og sommerfugle.

Adopt the pace of nature: her secret is patience

Ralph Waldo Emerson

Essayist - Boston, Massachusetts, USA,

The mountains are calling and I must go

John Muir

Author - Dunbar, Scotland

There is pleasure in the pathless woods, there is rapture in the lonely shore, there is society where none intrudes

Lord Byron

Poet - London, United Kingdom

The stars are like the trees in the forest, alive and breathing – and they’re watching me

Haruki Murakami

Author - Kyoto, Japan

Kontakt