Bjerregrav Mose

BJERREGRAV MOSE – Området nordvest for Randers og nord for Fussing Sø består af 10 km² enge og moseområder efter flere årtiers tørvegravning op gennem 1900-tallet. Igennem området løber Skals Å. Især under de to verdenskrige var Bjerregrav Mose præget af omfattende tørvegravning, og der udvikledes efterhånden en egentlig industri. Idag fremstår engene og mosen som et varieret naturområde præget af et rigt fugleliv – omend store dele af mosen idag er landbrugsjord som følge af afvanding. Der ses og høres bl.a. nattergal og paukende rørdrumme i mosen. Bestanden af nattergale i mosen er af en vis størrelse og forekomsten af sangere er generelt bemærkelsesværdig. Det anbefales at alliere sig med en fuglestemmekyndig naturvejleder, hvis krattenes mange forskellige sangere skal endeligt bestemmes og naturoplevelsen bliver desto rigere. Maj måneds første 14 dage er garant for varieret og insisterende fuglesang og mange myg. Bjerregrav Mose udgør en del af Natura 2000 område nr. 30, der består af Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal.

Ræv

Brun Mosaikguldsmed

Gransanger

Gulspurv

ARTER – Savisanger, Græshoppesanger, Pungmejse, Nattergal, Mosehornugle, Fiskeørn, Odder (Kilde: www.fugleognatur.dk ejet af Naturbasen ApS)