Addit

ADDIT HEDE – Mens den cirka 6 km lange Salten Langsø byder på både Havørn og Fiskeørn finder vi lige syd for søen et landskab præget af skov, mose og småsøer – og ikke mindst Addit Hede. Et hedeområde uden nogen entydig geografisk afgrænsning, idet stednavnet ikke optræder på kort over området. Almindeligvis henviser betegnelsen Addit Hede til området vest for Brudesø og syd for Salten Langsø. I vest afgrænses området af Additnæs og mod syd finder vi Addit skoven.

Addit Hede er ikke desto mindre kendetegnet ved en betydelig artsrigdom vedrørende flora og fauna. Af guldsmedearter kan nævnes den sjældne Arktisk Smaragdlibel, mens både Almindelig Flodguldsmed og Grøn Kølleguldsmed også er at se på heden. Såvel dag- som natsommerfugle er flot repræsenteret i området med Brun Pletvinge og især Bævreaspglassværmer som de måske allermest sjældne arter.

Brun Pletvinge

Markperlemorsommerfugl

Brun Mosaikguldsmed

Alm. Krabbeedderkop

Brun Pletvinge

Blæresmælde

Vortebider

Isblåfugl

ARTER – Sø-Majflue, Gul Evighedsblomst, Hedegræshoppe, Cigarruller, Arktisk Smaragdlibel, Korstegnet Græsløber, Bølleblåfugl, Almindelig Flodguldsmed, Mark-, Klit- og Moseperlemorsommerfugl, Moserandøje, Violetrandet Ildfugl, Smalrandet HumlebisværmerBrun Pletvinge, Purpurbredtæge, Sørgekåbe, Isblåfugl, Spættet Bredpande, Vortebider, Sortspætte, Spidsplettet Libel, Grøn Kølleguldsmed, Stor Rovedderkop, Rødringet Rovtæge, Bævreaspglassværmer, Blåbærløvmåler, Stub-Svirreflue, Rød Skægrovflue, Stor Kæmpejæger (Kilde: www.fugleognatur.dk ejet af Naturbasen ApS)