Allindelille

ALLINDELILLE FREDSKOV – Allindelille Fredskov er en sand naturperle og har i en årrække været kendt for sin helt specielle flora. Skoven har med en imponerende artsrigdom fået karakter af et valfartssted for botanisk interesserede. Det største trækplaster er orkidéen flueblomst, der vokser her og ikke ses andre steder i Danmark. Flueblomsten kan være svær at finde, selv i den forholdsvis lille skov, men ikke for gravhvepsene. Blomsten ligner et insekt og udskiller samtidig en duft, der minder om gravhvepsehunnens. Det tiltrækker hannerne, der forsøger at parre sig med blomsten. Dog uden det store held – men blomsten bestøves under bestræbelserne.

Områdets historie bidrager til at give stedet karakter. I 1561 tildelte Frederik II Allindelille til Københavns Universitet. Gaven bestod på daværende tidspunkt af ti gårde med tilhørende marker, der skulle tjene til “studenternes underhold”. De færreste havde nok forudset, at gaven igennem århundreder ville udvikle sig til at blive en skov af så fornem karakter. Botaniker Detlev Müller konstaterede, at en “lignende artsrigdom på så lille et område kan vel træffes andre steder, blandt andet i troperne, men i hvert fald ikke i Danmark”. Ikke mange danske naturlokaliteter matcher Allindelille, heller ikke i dag.

En række andre sjældne planter i Danmark findes i og omkring skoven og i dens lysninger. Her i blandt kan nævnes sjældenheder som Blåtoppet kohvede, alle tre Skovliljer, Pile-Alant, Rederod, Knælæbe og Pukkellæbe. Skovens areal dækker et område på cirka 65 ha., hvor de kalkelskende planter har gode vilkår på grund af kalkens høje placering lige under mulden.

Blåtoppet Kohvede

Kejserkåbe

Grøn Pragttorbist

Pile-Alant

Elmemåler

Engblomme

Flueblomst

Flueblomst

ARTER: Rød Skovlilje, Pile-Alant, Jomfrubjørn, Blåtoppet Kohvede, Rederod, Flueblomst, Grønt Pragttorbist, Sørgekåbe, Det Hvide C, Almindelig Flodguldsmed, Plettet Smaragdlibel, Hvidgul Skovlilje, Vår-Fladbælg, Sydlig Lund-Fladstjerne, Forskelligblomstret Viol (Kilde: www.fugleognatur.dk ejet af Naturbasen ApS)