Ålvand klithede

ÅLVAND KLITHEDE – Af hensyn til de truede fuglearter ved Ålvand Klithede, er der adgangsforbud i fuglenes yngletid i perioden fra 1. april til 15. juli. Sammen med en målrettet naturpleje er det lykkedes at skabe gode yngleområder for såvel Tinksmed som Trane. Vi finder mere end 80% af den danske ynglebestand af Tinksmed i Nationalpark Thy, dvs. i omegnen af 75 par. For Tranens vedkommende befinder 30-40% af Danmarks ynglende Traner sig i Nationalpark Thy, dvs. ca. 50 par. Om foråret er Ålvand Klithede rasteplads for 8.000-10.000 kortnæbbede gæs på fugletræk.

Hedemoserne med Klokkeensian er levested for den sjældne dagsommerfugleart Ensianblåfugl. Ensianblåfuglens larve har som navnet antyder ensian-arter, som f.eks. Klokkeensian, som foderplante.

Ensianblåfugl

Thyridanthrax Fenestratus

Ensianblåfugl

Stor Hedelibel

ARTER – Tvepibet Lobelie, Hjertelæbe, Klokkeensian, Storlæbet Blærerod, Sneugle, Ensianblåfugl, Kommabredpande, Klitperlemorsommerfugl, Moserandøje (Kilde: www.fugleognatur.dk ejet af Naturbasen ApS)