Madum

MADUM SØ – Madum Sø er udover at være Himmerlands største sø med sine 204 ha en interessant fuglelokalitet. Søen er formentlig opstået som et dødishul og er samtidig en såkaldt lobeliesø. Navnet henviser til forekomsten af den særligt lyskrævende og sjældne plante Tvepibet Lobelie – en flerårig vandplante, der blomstrer i august-september og som kun kendes fra 20-30 søer i Jylland og på Læsø. Første del af navnet Tvepibet henviser til bladenes to store luftkanaler, mens lobelie stammer fra den flamske botaniker Matthias de Lobel fra 1500-tallet. Øst for Madum Sø ligger Langmosen, som er en lille men velbevaret højmose.

I søens umiddelbare nærhed ligger desuden den undselige Asp Hede men også Store Økssø. Der er tre gode grunde til at besøge førstnævnte – nemlig tilstedeværelsen af de tre dagsommerfuglearter, Moserandøje, Moseperlemorsommerfugl og Bølleblåfugl, som alle er på vingerne  juni-juli. Moserandøje tilhører takvingefamilien og ses på lokaliteter i Jylland men er decimeret i resten af landet. Den lever i moser eller fugtige arealer gerne med Kæruld, som vi ser det i Asp. Moseperlemorsommerfugl er ligeledes at finde i takvingefamilien – arten ses flere steder i landet men forekommer især i det centrale Jylland. Den søger især klokkelyng eller tidsler, mens æggene lægges på blade af tranebær.

Moseperlemor-sommerfugl

ARTER – Moseperlemorsommerfugl, Moserandøje, Tvepibet Lobelie, Bølleblåfugl, Hvidvinget Korsnæb, Skovblåfugl, Lysbenet Busksvirreflue, Enebærbredtæge, Blå Bredtæge, Pibesvane, Rødlig Perlemorsommerfugl, Brun Bjørnesvirreflue, Tjørne-Pelssvirreflue (Kilde: www.fugleognatur.dk ejet af Naturbasen ApS)

Moseperlemorsommerfugl

Foranderlig Blåfugl