BIRKESØ VÆLD – Det varierede landskab ved Birkesø rummer flere historier – også af den mere dramatiske slags, idet området blev benyttet af danske frihedskæmpere under 2. Verdenskrig som natlig nedkastningsområde for våben og ammunition fra de engelske allieredes flyvemaskiner.

I det flade tidligere hedelandskab dannet af istidens smeltevand ligger Birkesø. Flere af områdets søer er uden afløb – heriblandt den næringsfattige Birkesø, der ligger i et såkaldt dødishul. I umiddelbar nærhed af søen finder vi Gammelstrup Hede og Birkesø Væld, der understreger områdets store naturmæssige variation.

Gammelstrup Hedes vidder er adgangsvejen til Jordbro Ådalen og et rigt og varieret landskab med en imponerende artsrigdom i form af sjældenheder som plettet gøgeurt, soldug, gul stenbræk, hvid næbfrø og ulvefod for blot at nævne nogle. Flere søer, et grusgravsområde og gamle tøvegrave yder deres bidrag til områdets mange naturtyper og store diversitet. Tørvegravningens sidegevinster opleves i dag i form af en såkaldt hængesæk med sjældne planter som tranebær og rosmarinlyng.

Rundbladet Soldug

Trævlekrone

Majflue

Guldblomme

Markfirben

ARTER – Guldblomme, Bølleblåfugl, Blå Libel, Engblomme, Kattefod, Hedegræshoppe, Stor Kejserguldsmed, Koralrod, Liden Ulvefod, Markperlemorsommerfugl, Nordisk Kærguldsmed, Brunlig Perlemorsommerfugl, Maj-Gøgeurt, Rundbladet Soldug, Plettet Gøgeurt (Kilde: www.fugleognatur.dk ejet af Naturbasen ApS)