Bjergene

BJERGENE – Ved Nekseløbugten i Odsherred ligger det kuperede istidslandskab Bjergene. Her finder vi et af Danmarks ældste græslande ved Rævebjerg, der samtidig er hjemsted for én af landets mest sjældne orkidéer, Hylde-Gøgeurt. Den flerårige urt findes her på overdrevene Rævebakkerne og Tyrefolden, som tilsammen udgør Danmarks største bestand. Hylde-Gøgeurt, der blomstrer maj-juni, er rødlistet og findes derudover kun på Bornholm i begrænset antal. Blomsterne er oftest enten bleggule eller rødlilla – de to udgaver kaldes henholdsvis Adam og Eva. Læben er med enkelte rødlilla prikker og gul basis. På Rævebjerg vokser den sjældne orkidé i lysåbent terræn på en nordvendt skråning.

Bjergene repræsenterer et kulturlandskab og en truet naturtype kaldet Overdrev. Et ekstensivt anvendt og udpint græsland og fællesareal, hvor områdets bønder gennem generationer sendte dyrene ud for at græsse i sommerhalvåret. Idag levested for en række plantearter, der ellers er truede. Under 1% af Danmark idag er Overdrev, hvor naturtypen tidligere udgjorde henved 20%.

De vilde bakker i Odsherred har tiltrukket kunstnere gennem tiderne. Odsherreds-malerne anerkendes idag som en af Danmarks fire kolonier af kunstmalere.

Hylde-Gøgeurt

Hvidvingemåler

Dværgblåfugl

Hylde-Gøgeurt

Hylde-Gøgeurt

Dværgblåfugl

Strand-Ringspinder

Hylde-Gøgeurt

ARTER – Spættet Bredpande, Nikkende Kobjælde, Hylde-Gøgeurt, Grå Potentil, Orange Høsommerfugl, Dunet Vejbred, Bakke-Gøgelilje, Tyklårssolbille, Dværgblåfugl, Gul Evighedsblomst, Lyng-Øjentrøst (Kilde: www.fugleognatur.dk ejet af Naturbasen ApS)