Bøtøskoven

BØTØSKOVEN – Large chequered Skipper eller Spejlbredpande, som den hedder på dansk, blev første gang fundet i Roden Skov på Lolland i 1939. Arten er almindelig i det meste af Europa, mens den i Danmark udelukkende findes på Falster og Møn. Den største af bredpanderne er ensfarvet brun på vingeoversiden med enkelte lyse pletter. Undersiden har 12 lyse pletter på en lysorange bund. Larven lever af Blåtop eller Mynte.

Bøtøskoven rummer med sine 153 ha flere af dansk naturs sjældne arter. Et naturgenopretningsprojekt skal skabe endnu bedre rammer for Havørn, Rødtoppet Fuglekonge, Sortstrubet Bynkefugl, ni arter af Flagermus og sommerfugle, som f.eks. Spejlbredpande men også Sort Ildfugl. Kvæg og vildheste medvirker til, at holde skoven åben med overdrevsarealer og lysåben græsningsskov. Sooty Copper eller på dansk Sort Ildfugl yngler ved Bøtøskoven og adskiller sig fra de fleste andre sommerfugle ved, at det her er hunnen, som er den mest iøjnefaldende. Larven lever på almindelig syre og rødknæ. Sort Ildfugl ses på diget fra maj til september.

Spejlbredpande

Spejlbredpande

Spejlbredpande

ARTER – Spejlbredpande, Sort ildfugl, Isblåfugl, Rødtoppet Fuglekonge, Myremariehøne, Blodrød Blomsterbuk, Tigerskyggebille (Kilde: www.fugleognatur.dk ejet af Naturbasen ApS)