BORREMOSE – Også i Borremose er der gravet tørv – og i 1946 fik tørvegraverne ved Borremosen sig en overraskelse – det der i første omgang blev opfattet som et ligfund efter et mord, kunne efter nærmere analyser karakteriseres som et moselig dateret til ca. 840 f.kr. En nøgen mand, ca. 1,55 meter høj, med en løkke om halsen og et knust baghoved. Efterfølgende har mosen budt på yderligere to fund af moselig.

Blot få hundrede meter syd for selve mosen finder vi resterne af en befæstet landsby, Borremosefæstningen, der dateres til førromersk jernalder. Mest bemærkelsesværdig i den forbindelse er fundet af Cæsars liljer, som er 200 tilspidsede bajonetformede træ-pigge, nedstukket i bunden af voldgraven omkring den befæstede landsby – i alt omfattende et imponerende areal på ca. 1 hektar. I dag finder vi i stedet den insektædende plante liden blærerod i de gamle voldgrave. Borremosefæstningen indgår i flere danske litterære værker, bl.a. i drengebøgerne Kimbrerborgen og Kimbrertoget af Børge Børresen fra henholdsvis 1948 og 1949.

Almindelig Markgræshoppe

Borremose-fæstningen

Tidselsommerfugl

Almindelig Vandnymfe

ARTER – Markperlemorsommerfugl, Isfugl, Flagermus-vandnymfe, Liden Blærerod, Nordisk Kærguldsmed, Sortmærket Kobbervandnymfe, Brunlig Perlemorsommerfugl, Tørve-Lavhat (Kilde: www.fugleognatur.dk ejet af Naturbasen ApS)