Brand

BRANDSTRUP MOSE – Højmoserne fungerer som levested for flere sjældne dyr og planter, der på magisk vis klarer sig i det særdeles næringsfattige og sure miljø skabt af tørvemosset. Overalt i Europa er højmoserne under pres som følge af tørvegravning og afvanding. Brandstrup Mose ligger i en fordybning i et morænelandskab og er opstået ved opfyldning af en sø, hvor der findes aflejringer for mere end 9000 år. En stor del af højmosen har også her været anvendt til tørveindvending. Området er privatejet, men fugleliv og især tranedans kan fint nydes på afstand.

ARTER – Bølleblåfugl, Trane, Moseperlemorsommerfugl, Lille Farvevandnymfe, Mørkviolet Slørhat, Rundbladet Soldug (Kilde: www.fugleognatur.dk ejet af Naturbasen ApS)