Bulbjerg

BULBJERG – Som “Jyllands eneste klippe” udgør Bulbjerg et “bolværk mod havet”, som Steen Steensen Blicher formulerede det i 1839. Landskabet beskrives yderligere af Blicher i novellen ”Eneboeren på Bolbjerg” fra 1834 og i rejsebeskrivelsen ”Vestlig Profil af den Cimbriske Halvøe” fra 1939. At der i starten af 1900-tallet placeredes et smukt badehotel her på toppen af klippen kan ikke undre, stedets unikke karakter taget i betragtning. Et badehotel, der måtte lade livet i 1944, idet den tyske besættelsesmagt jævnede det med jorden. Hotellet var i årene inden blevet konfiskeret af tyskerne og brugt som indkvartering. Væk var badehotel og en smuk spisesal dekoreret af kunstmaleren Gustav Fenger, gift med Thit Jensen.

Idag har Bulbjerg status af at være Jyllands eneste fuglefjeld. Og lidt er der om snakken. Cirka 500 par rider indtager fjeldet hvert forår i april, hvor de yngler. Riden minder om stormmågen – men med sorte vingespidser og mørke ben – og er verdens mest almindelige mågeart. Også mallemukker, suler, kjover og lunder besøger fjeldet. Edderfugl gæster ligeledes havet og resterne af Skarreklit ud for Bulbjerg. I juli er ridens unger flyveklar og i august forlader riden igen Bulbjerg. De mange efterfølgende måneder tilbringer riden på havet.

Også det kendte kunstnerpar forlod Bulbjerg – ofte kom de flyvende hertil – og én gang endte deres egen maskine i havets bølger i forbindelse med afrejsen. Thit Jensen selv stod i vand til halsen men blev reddet ind på land af en lokal fisker uden større dramatik. Ægteskabet med den 11 år yngre Fenger blev opløst i 1918, idet Thit Jensen blev forladt til fordel for hendes bedste veninde. Thit Jensen udgiver romanen “Den erotiske hamster” i 1919, hvor hun advarer imod alt for nære veninder.

Bulbjerg

Ride

Ride

ARTER – Stor Pimpinelle, Strand-Mandstro, Smalrandet Humlebisværmer, Moserandøje, Pileborer, Dværgmåge, Hjertebladet Fliglæbe, Sortstrubet Bynkefugl, Kattefod, Firehannet Hønsetarm, Brilleand, Spættet Bredpande, Baltisk Mosaikguldsmed, Ride, Lærkefalk, Skovperlemorsommerfugl, Purpur-Gøgeurt (Kilde: www.fugleognatur.dk ejet af Naturbasen ApS)