Busbjerg

BUSBJERG – Den kan være svær at finde, for den er ikke så stor som de edderkopper, vi oftest tænker på, når vi hører ordet Fugleedderkop. Men Nordlig Fugleedderkop lever i bedste velgående ved Busbjerg i Midtjylland, én af cirka 20 lokaliteter i Danmark, hvor arten lever frit i naturen. Edderkoppen, der i Danmark også bærer navnet tapetserfugleedderkop, er ikke farlig for mennesker, og dens bid svarer højest til et hvepsestik. Arten lever fortrinsvis under jorden, hvor den opholder sig i et fint silkerør, hvorfra den griber sit bytte, lammer det og trækker det ned i røret, hvor det siden hen fortæres. Fugleedderkoppen kan, modsat andre edderkopper, i visse tilfælde blive op til 20-25 år.

Fra det cirka 92 meter høje Busbjerg er der udsigt over den brede ådal, hvor Gudenåen løber. Busbjerg er – ligesom Himmelbjerget – en såkaldt falsk bakke – dvs. at den kun er stejl på den ene side. Baglandet mod syd og øst er af samme højde, som selve Busbjerg.

Hver sommer siden 1946 afholdes i den hesteskoformede sænkning nedenfor Busbjerg de såkaldte Busbjergspil. Går vi tilbage i 1700-tallet var Busbjerg tilholdsted for helt andre aktiviteter. I Steen Steensen Blichers Jyske Røverhistorier berettes om røverne fra Busbjerg, som fra bakketoppen havde et glimrende udsyn ud over Gudenådalen. Herfra kunne de forberede angreb på rejsende handelsfolk og på fragtbåde, der sejlede på Gudenåen.

Almindelig Flodguldsmed

Almindelig Flodguldsmed

Busbjerg

Almindelig Flodguldsmed

Busbjerg

ARTER: Almindelig Flodguldsmed, Spidsplettet Libel, Nordlig Fugleedderkop, Nordlig Marksvirreflue, Sort Ådselbille, Grøn sandspringer, Grøn Krabbeedderkop, Sortstribet Hedehjulspinder (Kilde: www.fugleognatur.dk ejet af Naturbasen ApS)