Fjordmosen

FJORDMOSEN – Her midtvejs i den 9 km lange og 1 km brede Nørreskoven på Als finder du det store eng- og moseareal Fjordmosen. Ved den 2 meter høje naturskabte strandvold af rullesten ud mod Lillebælt findes en række forskellige plantearter, og i det varierede landskab bag volden, er der enge med græssende køer i sommerhalvåret og Gøgeurt i flere varianter. I områdets sumpe og vandhuller kan den grønne Løvfrø høres og opleves i tusindvis om foråret.

Nørreskoven er et område med store naturværdier og er samtidig én af Danmarks frodigste løvskove. I skovbunden finder vi en række orkidéarter, som f.eks. Skov-Hullæbe og Skov-Gøgelilje samt en rig svampeflora. I Nørreskoven er ca. 45 ha udlagt til naturskov.

Lidt nord for Havrekobbelhus finder vi nogle af de såkaldte Brudgoms-ege, som er omkring 250 år gamle og plantet af unge mænd fra egnen i 1700-tallet, før de fik lov at gifte sig.

Trævlekrone

Stor Farvevandnymfe

Tyndakset Gøgeurt

Kæruld

ARTER – Filtbladet Kongelys-Hætteugle, Plettet Gøgeurt, Tyndakset Gøgeurt, Maj-Gøgeurt, Hylster-Guldstjerne, Løvfrø, Kæmpe-Star, Skov-Gøgelilje, Grøn Mosaikguldsmed, Skov-Hullæbe, Smalbuk (Kilde: www.fugleognatur.dk ejet af Naturbasen ApS)