Glatved Strand

GLATVED STRAND – Området her 10 km syd for Grenå er kendt af lystfiskere som værende et godt sted for fiskeri med stang efter havørreder, torsk og fladfisk. Fisk af en vis størrelse bliver efter sigende landet herfra. Selve stranden ligger midt på den dybvandede stenkyst, som strækker sig 50 km langs hele Djurslands østkyst fra Gjerrilds Klint i nord og ned til Gåsehage på det sydlige Mols.

Djursland huser generelt en række fine botaniske lokaliteter, såsom Rugård Sønderskov, Strands Gunger og Hestehave Skov ved Kalø Vig. Èn lokalitet, der med fordel kan føjes til listen over naturperler, er bl.a. strandoverdrevene ved Glatved Strand. I Glatved-området  forekommer der flere varierede naturtyper. Den særdeles rige vegetation i området rummer bl.a. Bakke-Gøglilje, Tyndakset Gøgeurt, Aks-Ærenpris, Filtet Soløje, Bakke-Nellike, Bjerg-Perikon og Vild Hør.

I 1972 blev der her ved Glatved desuden fundet den rødlistede Hylde-Gøgeurt, der desværre ikke har kunnet genfindes. 

Nikkende Limurt

Mørk Kongelys

Hvid Okseøje

Aks-Ærenpris

Muse-Vikke

Alm. Kongepen

Hjertegræs

Smalbladet Timian

Dværgblåfugl

Blåmunke

Vellugtende Gulaks

Slangehoved

Prikbladet Perikon

ARTER – Kællingetandhalvmøl, Vendehals, Aftenfalk, Aks-Ærenpris, Nikkende Limurt, Knop-Nellike, Vikkeugle, Sølvhætteugle, Stor Sandtæge, Smaragdedderkop, Plettet Kongepen, Korn-Ridderspore, Rødbenet Ninja, Rød Skægrovflue, (Kilde: www.fugleognatur.dk ejet af Naturbasen ApS)