Gulstav mose

GULSTAV MOSE – Sydlangeland huser en række naturperler. Én af dem er Gulstav Mose, som er et fuglereservat ejet af Fugleværnsfonden. I og omkring mosen ses bl.a. Rørdrum, Vandrikse, Lille Lappedykker og sågar den sjældne Karmindompap. Grøn Frø bidrager med en imponerende volumen til lydbilledet, og Maj-Gøgeurt i tusindvis giver maj måned ved Gulstav et purpurfarvet skær. Et stort areal omkring mosen afgræsses af vildtlevende Exmoor ponyer, der stammer fra det sydvestlige England, og nu plejer landskabet på Langelands sydkyst. Exmoor-ponyen anses for at være det tætteste vi idag kommer på fortidens nu uddøde, europæiske vildhest.

Blot nogle få hundrede meter fra mosen finder vi Dovns Klint, et af landets bedste steder at observere fugletræk, og hvor der hvert år registreres tusindvis af rovfugle, ænder, vadefugle, duer og småfugle. Gulstavskovene, der er såkaldt stævningsskove, afgrænser mosen mod øst og vest og udgør i alt 23 ha. Stævningsskove indeholder en stor mangfoldighed af arter af både planter og dyr. I Gulstavskovene er der registreret ikke mindre end 42 arter træer og buske.

Maj-Gøgeurt

Bogfinke

Grøn Frø

Hare

Grøn Smaragdlibel

Digesvale

Exmoor pony

ARTER: Sydlig Kobbervandnymfe, Springfrø, Dværgmåge, Rødåret Hedelibel, Karmin-Dompap, Ægbladet Fliglæbe, Lærkefalk, Aske-Septemberugle, Skestork (Kilde: www.fugleognatur.dk ejet af Naturbasen ApS)