Helnæs Bobakker

HELNÆS BOBAKKER – Få steder i Danmark findes der så velbevaret en ås, et levn fra seneste istid, som her ved Bobakker. En aflang bakke dannet af smeltevandsaflejringer i en tunnel under en gletsjer. Bobakker udgør en kæmpevold, der om sommeren er dækket i et blomsterhav. Aldrig dyrket eller gødet men græsset gennem generationer og derfor hjemsted for en særlig botanik og mange forskellige insektarter. Helnæs betyder ‘det hellige næs’ og ikke uden grund. Her vokser en række karakteristiske overdrevsarter som Bakketidsel, Nikkende Limurt og Bredbladet Timian.

Syd for Bobakker ligger engområdet Helnæs Made, hvor vi finder den sjældne Mygblomst. En lille og undselig orkidé, der blomstrer i juni-juli, og som kun findes ganske få steder i Danmark – og på Fyn kun her i Helnæs Mose og ved Urup Dam. For planteelskere er der yderligere medlemmer af orkidefamilien at glædes over. Ægbladet Fliglæbe blomstrer i maj-juni og Kødfarvet Gøgeurt blomstrer i juni-juli med sine blegrøde blomster.

Almindelig Bakketidsel

Græs-Randøje

Stor Gødningsrovflue

ARTER – Snerlesværmer, Cikorieugle, Uldhale, Grønbroget Kålsommerfugl, Coloradobille, Orange Høsommerfugl, Gul Høsommerfugl,  (Kilde: www.fugleognatur.dk ejet af Naturbasen ApS)