Høvblege

HØVBLEGE – Som det eneste sted i Danmark kan du på Høvblege opleve sommerfuglen Sortplettet Blåfugl, som er ekstrem kræsen m.h.t. valg af levested. Af samme grund er arten uddød i resten af landet.

Hunnen lægger sine æg på enten Timian eller Merian. Ud af ægget kravler larven, som de første uger spiser af plantens små skud. Herefter lader den sig falde ned på jorden. Her ligger den og venter på, at en Hedestikmyre finder den. Sommerfuglelarven udskiller dufte, som får myren til at tage den med ned i myretuen. Hernede får larven lov at være i fred, da den udskiller et sukkerholdigt sekret på bagkroppen. Det labber myrerne i sig, ligesom de gør med bladlus. Larven lever resten af sommeren, efteråret, vinteren og foråret hos myrerne, hvor den spiser sig tyk og fed i myrernes egne larver. Til sidst forpupper den sig og kravler i juli måned op af myretuen som en færdig udklækket sommerfugl. Nu har den kun ganske kort tid til at sværme, parre sig, lægge æg og dø, inden livet går videre for den næste generation.

På Høvbleges sydskråninger ligger kridtet helt oppe i jordoverfladen, hvilket giver gode betingelser for et stort antal forskellige sjældne planter, heriblandt orkideer. Hele 18 forskellige orkideer vokser i området. De findes fortrinsvis på overdrevene Høvblege og Jydelejet samt i Klinteskoven.

Høje Møn er det naturområde i Danmark med det største antal rød- og gullistede arter, og dermed den største biodiversitet.

Sump-Hullæbe

Hvid Admiral

Tidselsommerfugl

Sortplettet Blåfugl

Kejserkåbe "Valesina"

ARTER: Gul Høsommerfugl, Tyndakset Gøgeurt, Engblåfugl, Spættet Bredpande, Hedestikmyre, Timiankøllesværmer, Rederod, Duehale, Seglgræshoppe, Berberis Bladmåler, Grønbroget Kålsommerfugl, Sortplettet Blåfugl, Skov-Gøgelilje, Stor Gøgeurt, Foder-esparsette, Ager-Kohvede, Sump-Hullæbe, Skov-Gøgeurt, Azurblå Kalkløber, Korthalset Oliebille, Klintoldenborre, Hvidgul Skovlilje, Ægbladet Fliglæbe, Horndrager (Kilde: www.fugleognatur.dk ejet af Naturbasen ApS)