Hvidding

HVIDDING KRAT – Forekomsten af op imod 40 forskellige sommerfugle var en af bevæggrundene for, at Hvidding Krat i 1980erne blev fredet. Idag fremstår området med en enestående insektfauna og resterne af fortidens egeskov, der tidligere dækkede det meste af Jylland, ses i dag i form af et lysåbent egekrat på den nordvendte skråning i Skals-Ådalen. Hvidding Krat er såkaldt ”gammel egeskov på sandsletter med sur jordbund”. En sjælden naturtype uden for Jylland, men blandt andet Tinnet Krat og Lovdrup Skov er andre eksempler på naturtypen i det jyske landskab.

Egesommerfuglen blev for flere årtier siden forbundet med Hvidding Krat. Sommerfuglen lever i egekrat og blev set her i 1980erne som det sidste sted af fem lokaliteter for Egesommerfugl i Danmark. Idag anses den for værende uddød i Danmark, omend man stadig kan være heldig at se Egesommerfugl i Skåne.

Steen Steensen Blicher havde også øje for herlighederne i Hvidding Krat. Her i “Brudstykker af en landsbydegns dagbog” fra 1824 beretter Blicher om en velbesøgt og “magnifique” jagt i Hvidding Krat i efteråret 1710;

”En magnifique Jagt, vi havde idag! Hvidding Krat var indstillet med over 300 Klappere; for de var her baade fra Viskum og Fussingøe med alle deres Støvere. I Dagbrækningen vare vi fra Thiele der allerede. Det var gandske stille i Luften, og en tyk Taage bedækkede hele Egnen; kun Toppene af Bavnhøiene kunde man see oven over den…”

Storplettet Perlemorsommerfugl

Munk

Sumpmejse

Blå Mosaikguldsmed

Hvidding Krat

Storplettet Perlemorsommerfugl

ARTER: Kommabredpande, Iris, Skråstregbredpande, Gråbåndet Bredpande, Brun Pletvinge, Storplettet Perlemorsommerfugl, Engblåfugl, Moserandøje, Blåhale, Dværgblåfugl, Rødlig Perlemorsommerfugl, Moseperlemorsommerfugl, Klitperlemorsommerfugl, Poppeldagmåler, Kassubisk Vikke, Bakke Gøgelilje, Bjerg-perikon, Calocoris Alpestris, Magdalis Memnonia, Gonioctena decemnotata (Kilde: www.fugleognatur.dk ejet af Naturbasen ApS)