Pinpointer

JENSKÆR – Jenskær Sø opstod i 1960 som resultat af en ny dæmning i området. Som en naturlig følge af områdets rige planteliv følger andefugle, spætter og diverse rovfugle. Orkidéerne er talrige i terrænet, og vi finder bl.a. hjertebladet fliglæbe, plettet gøgeurt og maj gøgeurt for at nævne nogle. Af andre bemærkelsesværdige planter kan nævnes den kødædende blærerod.

Kongeguldsmed og Lille Blåpil flyver ved Jenskær og betragtes som områdets små juveler, omend især sidstnævnte kan være svær at lokalisere. Kongeguldsmed regnes for Danmarks måske smukkeste guldsmed og indfinder du dig f.eks. ved Jenskær i starten af juli er der generelt gode chancer for at spotte netop den. Med et vingefang på op til 104 mm og en kropslængde på op til 83 mm overgås den i størrelse kun af Stor Kejserguldsmed.

Kongeguldsmed er sjælden i Danmark og findes formentlig kun ynglende i Midt- og Vestjylland. Fra først i juni måned og frem til begyndelsen af august er det muligt at se arten på vingerne.

Kongeguldsmed

Kongeguldsmed

Jenskær

Almindelig Vandnymfe

Lille Blåpil

ARTER: Bølleblåfugl, Orange Hjulspinder, Gråbåndet Bredpande, Hjertebladet Fliglæbe, Svalehale, Gul Nøkketunge, Liden Vintergrøn, Lille Blåpil, Spidsplettet Libel, Hedepletvinge, Slank Blærerod, Donacia Obscura, Moshumle, Hedegræshoppe, Glat Løber, Moseperlemorsommerfugl, Mosespringer, Brun Pletvinge, Stor Rovedderkop, Talje-Damsvirreflue, Kongeguldsmed, Plettet Smaragdlibel, Dolomedes Sp. (Kilde: www.fugleognatur.dk ejet af Naturbasen ApS)