Jerup

JERUP STRAND OG HEDE – Jerup Strand og især heden syd for Ålbæk Klitplantage danner rammen om et af landets vigtigste områder for Hedepletvinge. For botanisk interesserede udgør området det måske nordligste voksested for orkideen Maj-Gøgeurt. I den nærliggende Råbjerg Mose finder vi desuden Danmarks eneste vildtvoksende bestand af Mose-Post, en svagt giftig og hvid-blomstrende Rhododendron-busk.

Hedepletvinge, der tidligere var relativ almindeligt forekommende i Danmark, beskrives af naturstyrelsen idag som et af klenodierne i den nordjyske natur. Vendsyssel, Himmerland og senest Thy, nærmere betegnet Vullum sø ved Hjardemål Klitplantage, er de eneste kendte levesteder i Danmark for arten. Hedepletvinges sårbarhed skyldes især dens larvers afhængighed af planten djævelsbid.

Jerup Strand er et slaraffenland for lepidopterologer, idet sommermånederne byder på Spættet Bredpande, Gråbåndet Bredpande, Dværgblåfugl, Engblåfugl, Foranderlig Blåfugl, Blåhale, Sandrandøje, Brunlig Perlemorsommerfugl, Skovperlemorsommerfugl, Klitperlemorsommerfugl og Storplettet Perlemorsommerfugl.

 

 

 

Hedepletvinge

Spættet Bredpande

Blodplet

Gråbåndet Bredpande

Rundbælg

Rødfrynset Bjørn

Lille Natpåfugleøje

Storplettet Perlemorsommerfugl

ARTER: Purpur-Gøgeurt, Spættet Bredpande, Isblåfugl, Skovperlemorsommerfugl, Nikkende Kobjælde, Hedepletvinge, Pomeransfugl, Eng-Ensian, Gråbåndet Bredpande, Kommabredpande, Violetrandet Ildfugl, Sørgekåbe, Ørkenstenpikker, Engblåfugl (Kilde: www.fugleognatur.dk ejet af Naturbasen ApS)