Jydelejet

JYDELEJET – Overdrevsarealet Jydelejet ligger som en smuk dal i landskabet – er græsset igennem århundreder og kendt for sine vilde orkidéer. Mere end 20 arter findes i områderne omkring Klinteskoven og Jydelejet i umiddelbar nærhed af den berømte og velbesøgte klint. Knap halvdelen af Danmarks orkidéer, der alle er fredede, kan findes her på lokaliteten.

Årsagen skal findes i jordens høje kalkindhold – kridtflagerne, der kan være op til 100 m tykke er dannet for over 75 mill. år siden. En række andre arter som f.eks. Vår-potentil, Sandkarse, Østrigsk Hør og Skov-Svingel, der på linje med orkidéerne er fredede, findes også i området. Ikke overraskende har såvel botanikere som zoologer besøgt området i mere end 100 år.

En række danske planter optræder på den såkaldte rødliste og er fredede. Af disse udgør orkidéerne cirka 35 – én af disse er orkidéen Pukkellæbe, der bl.a. vokser her på den yderste klint. Orkidéen, der dufter af honning bliver op til 20 cm høj – blomsterstanden er en klase med vandret udstående, grøn-gule blomster. Pukkellæbe blomstrer i juni-juli og anses for at være meget sjældent forekommende i Danmark. Den søde duft fra Pukkellæbe tiltrækker en række små insekter som bl.a. snyltehvepse og fluer, der sørger for bestøvning af planterne.

Rød Skovlilje

Horndrager

Pukkellæbe

Pyrausta Aurata

Tyndakset Gøgeurt

Rederod

Rød Skovlilje

Ægbladet Fliglæbe

Stor Gøgeurt

Stor Gøgeurt

ARTER – Pukkellæbe, Rederod, Skov-Gøgeurt, Gul Evighedsblomst, Ægbladet Fliglæbe, Horndrager, Nikkende Limurt, Hvidgul Skovlilje, Rød Hullæbe, Storblomstret Hullæbe, Skov Gøgelilje, Stor Gøgeurt, Aftenfalk, Nikkende Hullæbe, Dunet Vejbred, Langbladet Bakketidsel, Almindelig Berberis, Kommabredpande, Svalehale, Sort Ildfugl, Lærkefalk (Kilde: www.fugleognatur.dk ejet af Naturbasen ApS)