Klovbakker

KLOVBAKKER – Her på øens nordvestlige hjørne og med en formidabel udsigt ud over Thisted Bredning finder vi resterne af en gammel molergrav, nu omdannet til en oase for flora og fauna, herunder en række insekter som f.eks. markperlemorsommerfugl. Lokale kræfter har iværksat en indsats med henblik på at skabe de rette betingelser for en permanent bestand af markperlemorsommerfugl. Det kræver et stop for tilgroningen og en udtyndning af bevoksningen i området ved hjælp af dyr på græs. Ordet Klovbakker er afledt af kløft eller klov og henviser til områdets særdeles kuperede terræn. Molergraven var i brug ind til slutningen af 1970’erne – og fra kortvarigt at have været brugt som affaldsdepot er Morsø Kommune nu kommet på bedre tanker. Den gamle kystskrænt mod nord udgør et overdrev og nedenfor i de fugtige væld, som er gammel havbund, finder vi bl.a. orkidéen Kødfarvet Gøgeurt samt den kødædende plante Vibefedt. Markperlemorsommerfugl, der tilhører takvingefamilien, var tidligere almindeligt forekommende – og er også den mest vidt udbredte perlemorsommerfugl i Europa, idet den forekommer fra det Arktiske Hav i nord til Sicilien i syd. Ikke desto mindre må den idag betragtes som værende relativ sjælden i Danmark. Markperlemorsommerfugl er vanskelig at kende fra skovperlemorsommerfugl og klitperlemorsommerfugl, hvis man ser dem på oversiden. På undersiden adskiller Markperlemorsommerfugl sig fra de to ved de manglende øjepletter i sømfeltet.

Dværgblåfugl

Dværgblåfugl

Skovpiber

Spættet Bredpande

ARTER: Markperlemorsommerfugl, Dværgblåfugl, Isblåfugl, Engblåfugl, Spættet Bredpande, Stor Jagtrovbille (Kilde: www.fugleognatur.dk ejet af Naturbasen ApS)