Linnebjerg Bakkeø

LINNEBJERG BAKKEØ – Her midt på den nu opdyrkede flade jyske hedeslette ligger markante Linnebjerg Bakkeø – der med sine 75 meter fik lov at blive stående i strømmen fra smeltevandet under den sidste istid.

Efter grundigt forarbejde er betingelserne nu på forbilledlig vis skabt for en bestand af den sjældne Brun Pletvinge. I virkeligheden et relativt isoleret habitat omgivet af landbrugsarealer – ikke desto mindre har en nænsom stævning af egekrattet og etableringen af smalle såkaldte lysbrønde eller lyskorridorer i nord-syd-gående retning formået at skabe tilstrækkelig med lys og varme til, at antallet af Brun Pletvinge nu er stigende.

Brun Pletvinge flyver fra en uge ind i juni og til august – zig-zaggende hen over vegetationen i søgen efter blomsternektar i Engbrandbæger eller Blåhat – hunnerne parres samme dag som de klækker, og æggene lægges et par dage senere på f.eks. Almindelig Kohvede, Ærenpris m.v.

Ialt 33 ud af 98 sommerfuglearter i Danmark optræder på den såkaldte rødliste – de anses således for at være truede. 12 af de 98 arter er allerede forsvundet fra Danmark – og især er det gået hårdt ud over skovarterne.

Ved Linnebjerg har en vedvarende indsats båret frugt, så der nu er etableret gode livsbetingelser for en varig bestand af Brun Pletvinge.

Brun Pletvinge

Brun Pletvinge

Brun Pletvinge

Brun Pletvinge

ARTER – Bølleblåfugl, Brun Pletvinge, Brunlig Perlemorsommerfugl (Kilde: www.fugleognatur.dk ejet af Naturbasen ApS)