LUNDBY HEDE – Fra toppen af gravhøjene i det kuperede hedelandskab ved Lundby Hede opnås den bedste udsigt over det storbakkede morænelandskab. Et område, der måske mest er kendt for nobelpristager i litteratur, Johannes V. Jensens skildringer i Wombwell, som optræder i forfatterens Himmerlandshistorier (1898-1910). For de fleste af historierne gælder, at stednavnene i Himmerland er fiktive – således er et gennemgående navn Graabølle.

I 1929 karakteriserede forfatteren selv fortællingerne med,

“Disse Historier er bygget paa Forfatterens Barndomserindringer, hans Forhold til Bønder og Slægt, nedlagt i Episoder og Skildringer. Med Tiden har Fortællingerne faaet kulturhistorisk Perspektiv, de er fra en Egn, hvor gammel Skik holdt sig længe, men hører nu ganske en Fortid til”

Lundby Hede grænser op til Ajstrup Hede i øst og til Oudrup Hede i vest – og lidt længere mod vest finder vi Vindblæs Hede. Tilsammen de Himmerlandske Heder. Hedeområdets kvaliteter i dag formuleres meget præcist af journalist og forfatter Søren Skov i bogen Jysk Natur, “Her er godt at være året rundt, men det bedste er juni, når guldblommen blomstrer i mængder og hedepletvingen flyver“. Dagsommerfuglen Hedepletvinge er områdets særkende og generelt en sjældenhed i dansk natur. Flyvetiden er cirka 3 uger fra den kravler ud af sin puppe til den dør. Hedepletvingen har været kendt på Lundby Hede siden 1960erne, men arten har med stor sandsynlighed levet på heden i århundreder. I dag anses arten for at være truet, omend der spores tegn på fremgang.

Hedepletvinge

Okkergul Pletvinge

Spættet Bredpande

Almindelig Blåfugl

ARTER – Engblåfugl, Lille Farvevandnymfe, Skovperlemorsommerfugl, Kommabredpande, Klokke-ensian, Ensianblåfugl, Klokke-vintergrøn, Isblåfugl, Spættet Bredpande, Gråbåndet Bredpande, Smalrandet Humlebisværmer, Linnæa, Klitperlemorsommerfugl, Moserandøje, Hedepletvinge, Moserandøje, Brun Pletvinge, Natravn, Philodromus histrio, Fyrretræs-muldsvirreflue, Bjerg-svirreflue (Kilde: www.fugleognatur.dk ejet af Naturbasen ApS)