Pinpointer

LYSNET – er Danmarks 9. højeste punkt med sine 131 m over havets overflade. På toppen finder du et markeret udsigtspunkt med kig til et flot plateau-landskab omgivet af dale. Mod syd ligger Lilleåen, som er en del af Gudenåsystemet. Selve bakken er en morænebakke – en erosionsrest fra Weichsel-istiden. Bakkens indre er forstyrret ler, som betegnes ”plastisk ler”, og ved Lysnet kan opleves flere forskellige lertyper dannet for 45-55 millioner år siden. Dette er medvirkende til, at Lysnet er udpeget som et Nationalt geologisk interesseområde.

Lysnet er kendt for sine orkidéer, blandt andet maj-gøgeurt, som blomstrer i maj og juni måned. I sommermånederne ses også en del guldsmede-arter og dagsommerfugle, såsom måne-vandnymfe, spættet bredpande og grøn kølleguldsmed.

Blå Libel

ARTER: Grøn Kølleguldsmed, Almindelig Flodguldsmed, Kødfarvet Gøgeurt, Isblåfugl, Markperlemorsommerfugl, Engblåfugl, Spættet Bredpande, Måne-vandnymfe, Okkergul Pletvinge, Maj-Gøgeurt (Kilde: www.fugleognatur.dk ejet af Naturbasen ApS)

Blå Libel

Grønåret Kålsommerfugl

Grøn Kølleguldsmed