Nekselø

NEKSELØ – Øen Nekselø betegnes af nogle som Danmarks udgave af Færøerne og er totalfredet som en af ganske få øer i Danmark. Sommerens vandreture på Nekselø giver derfor den besøgende velbegrundede forhåbninger om en helt særlig naturoplevelse. Øen i Sejerøbugten 2 km fra Sjællands kyst er begunstiget af Storebæltklimaets megen sol og varme og begrænsede nedbør. Det giver grundlag for en række varmekrævende planter og listen omfatter specialiteter som Ager-Kohvede, Svalerod, Rosen-Katost, Uldbladet Kongelys og Bakke- og Filtet Soløje. Øen og især de sydvest-vendte skrænter anses med rette for at være blandt Sjællands fineste botaniske lokaliteter.

Den truede springpadde Klokkefrø lever her og har nogle af sine bedste biotoper. Således er bestanden af klokkefrø her tiltagende. Andre sjældne padder som Løgfrø, Grønbroget Tudse og Strandtudse er ligeledes at finde på Nekselø. Sømosen på øens nordlige del er hjemsted for en efterhånden sjælden hættemågekoloni af betragtelig størrelse.

Uldbladet Kongelys

Ager-Kohvede

Gederams

Slangehoved

Rosen-Katost

Læge-Oksetunge

ARTER – Ager-Kohvede, Rosen-Katost, Uldbladet Kongelys, Lundgylden, Brudelys, Dunet Vejbred, Klokkefrø, Tårnurt, Korn-Ridderspore, Knop-Nellike, Dansk Astragel, Grådodder, Kattefod, Læge-Hundetunge, Kødfarvet Gøgeurt, Håret Viol, Grønbroget Tudse, Løgfrø, Pyntelig Løvmåler, Filtet Soløje, Bakke-Soløje, Gul Evighedsblomst, Grå Potentil (Kilde: www.fugleognatur.dk ejet af Naturbasen ApS)