Pamhule

PAMHULE SKOV – Navnet Pamhule består af ordene pam som betyder bakke, og hule som er kløft. Pamhule Skov betyder altså skoven i bakkerne ved kløften. Skoven er udpeget som særligt naturområde (Natura 2000) med rige naturværdier. I den nordlige ende af Pamhule ligger det store sø- og engområde Hindemade, som Havørnen ynder at besøge. Grøn Løvfrø holder ligeledes til ved Hindemade.

Fra Hindemade-fugletårnet kan opleves vandfugle som stor skallesluger, toppet lappedykker, krikand, knarand og pibeand, troldand, hvinand og taffeland, som alle trækker sultne ørne til søen. Rød Glente, Musvåge, Duehøg, Spurvehøg, Vandstær og Bjergvipstjert, Grønspætte, Sortspætte og Ravn lever alle i Pamhule Skov, og langs brinkerne ved Bibækken ses Isfuglen hyppigt. 

For svampe-elskere er Pamhule Skov et rent slaraffenland. Her findes mere end 100 forskellige svampearter med det største udvalg om efteråret.

Stor Bredpande

Libel

Gulfodet Dyndflue

Skræppebladbille

ARTER – Skov-Hullæbe, Kæmpe-Star, Rødtoppet Fuglekonge, Tyndsakset Star, Løvfrø (Kilde: www.fugleognatur.dk ejet af Naturbasen ApS)