Røsnæs

RØSNÆS – Floraen ved Røsnæs forkæles med 100 ekstra solskinstimer årligt sammenlignet med landsgennemsnittet i Danmark. Samtidig falder der årligt 140 mm mindre nedbør end i resten af landet. Det tørre klima forklarer, at der ved Røsnæs vokser planter, du typisk finder under noget sydligere himmelstrøg. Særlig begunstiget er de sydvendte skråninger, hvor en række planter som f.eks. Nikkende Kobjælde har deres europæiske nordgrænse.

Som ved bl.a. Busbjerg i midtjylland finder vi ved Røsnæs Nordlig Fugleedderkop, der foretrækker varme syd- og vestvendte skråninger med sandet jord og lav vegetation. På halvøens sydside finder vi ligeledes sjældne sommerfuglearter som Fransk Bredpande og Pimpinellekøllesværmer. Fransk Bredpande har mange lighedspunkter med Spættet Bredpande men er en anelse større. Flyvetiden er fra omkring d. 20. maj til midt i juni – og igen fra slutningen af juli og ind i august. Der er således tale om to generationer årligt.

Biæder har tidligere ynglet på halvøen. I farvandet rundt om Røsnæs lever marsvinene hele året rundt. Bestande af Klokkefrø er udsat fra den nærliggende Nekselø og giver i samklang den besøgende et bemærkelsesværdigt lydtæppe. Carl von Linné fandt i 1749, at klokkefrø-hannernes kvækkende kor mindede ham om klangen af fjerne kirkeklokker, deraf navnet på dansk (og svensk).

Fransk Bredpande

Lille Ildfugl

Fransk Bredpande

Stinkende Storkenæb

Markfirben

Rødplettet Blåfugl

Nikkende Kobjælde

Markfirben

ARTER – Fransk Bredpande, Filtet Soløje, Klokkefrø, Sandgræshoppe, Ager-Kohvede, Karmindompap, Vendehals, Kødfarvet Gøgeurt, Nikkende Kobjælde, Overdrevsløber, Pimpinellekøllesværmer, Nordlig Fugleedderkop, Stor Blodbi (Kilde: www.fugleognatur.dk ejet af Naturbasen ApS)