Saksfjed

SAKSFJED-HYLLEKROG – Med sine knap 200 hektar på Lollands sydside udgør Saksfjed-Hyllekrog et af Danmarks vigtigste træksteder for især rovfugle. Hvert efterår i perioden september-oktober ses tusinder af trækkende rovfugle passere hen over området med retning mod syd. Ynglende traner og et havørnepar, der kan følges live via web-cam, gør, at stedet har opnået en vis berømmelse, omend turen ud til fyret eller spidsen og tilbage igen kræver et par gode vandrestøvler. Turen til spidsen og retur er godt 11 km. Som en del af naturplejen ved Saksfed-Hyllekrog er indsat 15 vilde heste, der yder et vigtigt bidrag til områdets diversitet ved at holde engenes græs- og trævækst nede. Hestene er i sagens natur vilde og kan nydes på afstand.

På Hyllekrog er der gode mulighed for at opleve sæler, idet en bestand på godt 200 spættede sæler samt nogle få gråsæler holder til på revet Rødsand lige øst for Hyllekrog. For få år siden var der mulighed for at opleve vilde kaniner på det yderste af Hyllekrog, men de er nu uddøde. Derimod byder området ved Saksfjed inddæmning på sjælden flora som Soløje-Alant, Strandnellike, Ager-Kohvede, Klæbrig Limurt, Kongebregne, Bakke-gøgelilje, Strandkål, Maj-gøgeurt og Strand-mandstro.

Hyllekrog fyr

Kålsommerfugl

Liden klokke

Gammaugle

Lille ildfugl

ARTER – Vild selleri, Drue-gåsefod, Bakke-gøgelilje, Grønbroget Tudse, Tigerskyggebille, Strand-nellike, Brandmus, Kransbørste, Strand-mandstro, Hundesalat, Soløje-Alant, Ager-kohvede, Kongebregne, Spættet Bredpande, Klæbrig Limurt, Marmorugle, Bugtet Frøstjerne, Sandgraveedderkop, Brudelys, Coloradobille, Orange Høsommerfugl, Markperlemorsommerfugl, Læge-Baldrian, Grønbroget Kålsommerfugl, Markpiber, Lærkefalk, Steppehøg, Aftenfalk, Lærkefalk, Kærløber, Sortstrubet Bynkefugl, Duehale, Cikadegræshoppe, Egetandbuk, Gul Høsommerfugl, Tvebånd-Dagugle, Vortebider, Mosehornugle, Seglgræshoppe (Kilde: www.fugleognatur.dk ejet af Naturbasen ApS)