Lolland

SKEJTEN – Skejten har gennem mere end 100 år været populær blandt landets kunstnere. Et besøg på halvøen, der strækker sig ud i Guldborgsund på Lollands østside, giver én indblik i, hvordan det oprindelige og ikke-opdyrkede landskab i Danmark måske har set ud. I dag møder du kun græssende køer og et fladt engareal, hvor store sten ligger strøet som levn fra istiden. Midt på engen står Rudes Træ – måske områdets ældste egetræ med godt 400 år bag sig. En lille bid af Skejten medvirker i landets mange folketingsdebatter. På Christiansborg hænger to store impressionistiske malerier fra Skejten med Oluf Rude som ophavsmand. Motivet med de krogede ege og græssende køer er karakteristisk for området, som Oluf Rude kendte fra sin opvækst i umiddelbar nærhed af Skejten. Oprindeligt var køerne røde, som de jo er i disse egne af Danmark, men Rudes skitser blev forkastet af de jyske folketingsmedlemmer i 1949. Kunsten i Folketingssalen skulle afspejle hele Danmark på demokratisk vis, og således måtte Rude udskifte enkelte røde køer med såvel sortbrogede som rødbrogede køer på de prægtige oliemalerier, der kunne præsenteres i 1954 og nu hænger på Folketingssalens bagvæg.

I det aldrig tidligere opdyrkede oldtidslandskab finder vi Danmarks største bestand af Læge-Stokrose blomstrende på strandengen. Danmarks vilde slægtning til den dyrkede stokrose. Planten der måler 40-80 cm er totalfredet og stråler i strandrørsumpen med sine smukke, hvidlige og lys-violette blomster i august.

De græsbeklædte jordtuer på strandengen vidner om de mange tusinder eksemplarer af Gul Engmyre, der lever under jorden her og medvirker til områdets rige plante- og insektliv. Ved strandoverdrevene ses desuden hulkravet kodriver, håret viol og kornet stenbræk. Et af Danmarks længste og mest velbevarede stendiger følger dig langs markvejen mellem Fuglsang Gods og Skejtens strandeng og udgør et sandt blomsterhav. Den specielle natur ved Skejten er ejet af Det Classenske Fideicommis og er underlagt fredning i 1917, så dyreliv og planteliv i det knap 50 ha store areal kan bevares.

 

Læge-Stokrose

Skejten

Liden klokke

Læge-Stokrose

Læge-Stokrose

ARTER: Læge-Stokrose, Håret Viol, Spættet Bredpande, Cikadegræshoppe, Gul Engmyre, Brun Træmyre, Strandtudse, Kongelyshætteugle, Lille Uldtorbist, Prydskivebuk, Megatoma Undata, Tvestribet Faldbille, Knoldet Mjødurt, Soløje-Alant, Kornet Stenbræk, Hulkravet Kodriver (Kilde: www.fugleognatur.dk ejet af Naturbasen ApS)