Sønderskoven

SØNDERSKOVEN ALS – Som en del af den 84 km lange og smukke kystnære vandrerute ad Gendarmstien indgår den såkaldte Strand-etape fra Gammelmark til Høruphav. Gendarmstien fører dig ind i Sønderskoven, et stykke skov fra 1700-tallet, for igen at lede dig ud langs vandet. Grænsegendarmerne bevogtede grænsen til fods fra 1920 til 1958 – og grænsepolitikken lød, at “grænsen burde føles” for at modvirke tysk agitation og eventuel indvandring af tysk arbejdskraft.

Er årstiden rigtig kan du undervejs fra søer og moser være heldig at blive underholdt af Sønderskovens frøkoncerter og opleve Danmarks mindste frø, Løvfrøen. Navnet henviser til, at Løvfrøen er Danmarks eneste træklatrende frø og ofte sidder 2-3 m over jorden. Staals Mose er levested for en række fugle, padder, krybdyr og insekter, men naturpleje er nødvendigt for at undgå tilgroning.

Som resten af Sønderjylland var Sønderskoven på Als under tysk herredømme i perioden 1864-1920. Siden genforeningen 1920 har skoven været statsskov.

Buskgræshoppe

Stinkende Storkenæb

Snog

Håret Dyndflue

Stor Bredpande

Hvidhjørnet Dagugle

Blodcikade

Skræppetæge

ARTER – Rederod, Moseperlemorsommerfugl, Liden Lærkespore, Coloradobille, Lille Farvevandnymfe, Pirol, Kæmpe-Star, Kongeørn, Elfenbens-Padderok, Rødtoppet Fuglekonge, Høj Nellikerod, Grøn Kobbervandnymfe, Korttået Træløber, Brunrods-Hætteugle, Løvfrø, Tyndakset-Gøgeurt, Skov-Hullæbe (Kilde: www.fugleognatur.dk ejet af Naturbasen ApS)