Staksrode

STAKSRODE – Området på nordsiden af Vejle fjord stiller krav til de besøgende med sine stejle skrænter og væltede træer. Her er natur for alle pengene. Om det så hedder Staksrode eller Stagsrode er ikke så vigtigt – begge navne optræder hyppigt for denne lokalitet. Staksrodes tre kilometer lange og særlige kyststrækning er et resultat af det finkornede og plastiske Lillebælts-ler, der optager store mængder vand og glider ned ad skrænterne mod stranden. På svært tilgængelige plateauer i skovbunden blandt væltede træer vokser sjældne orkidéer som bl.a. Stor Gøgeurt. 

Den rødlistede og dermed sjældne Stor Gøgeurt er samtidig Danmarks største orkidé. Den bliver op til 60 cm høj og blomstrer i løbet af maj og i begyndelsen af juni. I Danmark, som er artens nordligst forekommende lokalitet i verden, finder vi den især i området omkring Lillebælt og ved Møns Klint. 

Rederod

Stor Gøgeurt

Stor Gøgeurt

Stor Gøgeurt

ARTER: Stor Gøgeurt, Rederod, Langsporet Gøgelilje, Skov-Gøgelilje (Kilde: www.fugleognatur.dk ejet af Naturbasen ApS)