Storbjerg

STORBJERG KRIDTSKRÆNT – Grænsende op til Lindenborg Ådal ligger Storbjerg Kridtskrænt, som er en ideel lokalitet for den botanikinteresserede. Her på bakkens sydvestsside finder du et væld af især planter men også insekter. Omend der ikke just er tale om en kridtskrænt á la Møns Klint, er der ved det beskedne Storbjerg også gravet efter kridt. Resultatet er i dag en blomsterrig skrænt bestående af det hvide guld, og du kan fra  toppen nyde udsigten over den smukke ådal.

Ikke langt herfra, men dog på modsatte side af Lindenborg Ådal, finder vi den ca. 20 ha. store fredning Skindbjerglund eller blot Skindbjerg, som er et overdrev ligeledes med kalkskrænter. Skindbjerg er lokalitet for Fruesko og Bakkegøgeurt, og der er generelt en stor botanisk artsrigdom. I begrundelsen for Skindbjerg-fredningen i 1988 anføres det, at arealerne rummer nogenlunde velbevarede rester af det oprindelige himmerlandske kalkskræntsamfund med flere meget sjældne og truede eller sårbare planter, hvis tilstedeværelse og bevarelse i forbindelse med områdets geologiske egenart og landskabelige skønhed gør dette i høj grad fredningsværdigt.

Opret Kobjælde

Dværgblåfugl

Gøgeurt

Bitter Mælkeurt

Okkergul Pletvinge

Eng-Nellikerod

Opret Kobjælde

Stivhåret Kalkkarse

Håret Høgeurt

Kornet Stenbræk

Tveskægget Ærenpris

ARTER: Aks-Ærenpris, Opret Kobjælde, Dværgblåfugl, Voldtimian, Hjertegræs, Bidende Stenurt, Nikkende Limurt, Isblåfugl, Musehale, Bitter Mælkeurt, Nikkende Kobjælde, Kødfarvet Gøgeurt, Farve-Visse, Maj-Gøgeurt, Ager-Vikke, Mosespringer, Knoldet Mjødurt (Kilde: www.fugleognatur.dk ejet af Naturbasen ApS)