Store Bøgeskov

STORE BØGESKOV – Her på kanten af Gyrstinge Sø ligger den cirka 350 ha store skov, som allerede i foråret viser sin store frodighed i form af blå, gul og hvid anemone, bingelurt, lærkespore, lungeurt og mange flere. Jorden indeholder store mængder kalk, som ligger så højt, at det hvide skrivekridt enkelte steder kommer til syne. Jordbunden giver gunstige betingelser for en række orkidéarter som Hvidgul Skovlilje, Rederod, Langsporet Gøgelilje, Ringplettet Gøgeurt, Kødfarvet Gøgeurt, Skov-Gøgeurt, Nikkende Hullæbe.

Ved søbredden udspringer en hellig kilde, hvis vand har tiltrukket tusinder gennem tiderne pga. dets påståede helende og helbredende virkning. Oprindeligt var der tale om to kilder, Springkilden og Den Kogende Kilde. Især omkring Sankt Hansaften tiltrak helligkildernes i Store Bøgeskov store folkemængder, da vandets lægdomskraft på dette tidspunkt regnedes for at være størst. På grund af kildernes popularitet opstod der er et egentlig kildemarked, hvor der efter sigende både blev danset og festet. Fra 1853 til 1903 blev 995 baptister døbt i kilden.

Den smukke Rødlig Perlemorsommerfugl er i tilbagegang i Danmark generelt og anses som værende sjælden. Men den findes her i Store Bøgeskov. Dens kendetegn er de sorte pilpletter i form af små adskilte trekanter langs sømmen på forvingens overside. Bagvingeundersidens røde farve er dog den sikreste identifikation og dét, der klarest adskiller Rødlig Perlemorsommerfugl fra andre perlemorsommerfugle. Arten flyver typisk fra starten af maj til juni i én generation og besøger blomster som Krybende Læbeløs og Storkenæb.

Store Bøgeskov indeholder mange historiske fortidsminder i form af bl.a. Langdysse, stenkammer og høj, der vidner om, at der har levet folk på egnen i århundreder. Skoven hører idag under Stiftelsen Sorø Akademi.

Rødlig Perlemorsommerfugl

Kileplet-Mosaikguldsmed

Hønsetarm-Glansugle

Rødlig Perlemorsommerfugl

Krybende Læbeløs

Nældesommerfugl

ARTER – Hvidgul Skovlilje, Jomfrubjørn, Hønsetarm-Glansugle, Tårnurt, Rødlig Perlemorsommerfugl, Rederod, Langsporet Gøgelilje, Skovperlemorsommerfugl, Ringplettet Gøgeurt, Kødfarvet Gøgeurt, Skov-Gøgeurt, Gul Star, Nikkende Hullæbe, Lille Flagspætte, Sildig Gærde-Vikke, Markperlemorsommerfugl, Kransbørste, Kileplet-Mosaikguldsmed, Tvebånd-Dagugle (Kilde: www.fugleognatur.dk ejet af Naturbasen ApS)