Stubbergård Sø

STUBBERGÅRD SØ – Landskabet omkring Stubbergård Sø er idag fredet og repræsenterer såvel naturmæssige som kulturhistoriske værdier. Resterne af det gamle Benediktinerkloster her på vestsiden af Stubbergård Sø er stadig spadsereturen værd. 1200-tallets benediktinernonner levede her afsondret på en lille halvø nabo til den ca. 154 hektar store sø syd for Flyndersø. Klosterbygningen var oprindeligt et firefløjet anlæg og nævnes første gang i 1268. Ved reformationen i 1536 overtager Kronen klostret – Iver Juel forlener stedet og forpligter sig samtidig til at tage vare på Stubbergårds 12 nonner. Fugle- og dyrelivet kan opleves ad den 14 km lange tur søen rundt. 

Der findes ca. 90 forskellige isfuglearter i verden. Kun én af disse kan opleves i Danmark nemlig arten Alcedo atthis eller Common (Eurasian) Kingfisher. Den noget sky og rastløse Isfugl yngler her ved Stubbergård Sø. Isfuglebestanden i Danmark vurderes idag til omkring 300-400 ynglepar – den er udbredt i det meste af Europa, Nordafrika og dele af Asien. I Danmark finder vi den primært ved åer og vandløb i det centrale- eller østlige Jylland – men den yngler efterhånden spredt over hele landet. Eneste forskel på han og hun Isfugl er, at mens hannens næb er helt mørkt, så er hunnens undernæb rødt ved basis.

Isfugl

Isfugl

Isfugl

Isfugl

Isfugl

ARTER – Moseperlemorsommerfugl, Bølleblåfugl, Spættet Bredpande, Sumpgræshoppe, Stor Blodbi, Fiskeørn, Hieroglyf-Mariehøne (Kilde: www.fugleognatur.dk ejet af Naturbasen ApS)