TRANUM KLITPLANTAGE – Vil du opleve ægte dansk vildmark er Tranum Klitplantage ved Jammerbugten en seriøs kandidat.

Men først et historisk tilbageblik. Et mislykket engelsk angreb i 1940 på Aalborg Lufthavn, Fliegerhorst Aalborg West, er anledningen til to mindesten til ære for seks faldne engelske flyvere i Tranum Klitplantage. De engelske Blenheim bombefly blev alle skudt ned eller måtte nødlande, og 20 ud af i alt 33 besætningsmedlemmer mistede livet i ildkampen mod tyske Messerschmidt fly og antiluftskyts 13. august 1940. Under flugten nåede to af de 11 Blenheimere ind over Tranum Klit, før de styrtede til jorden med omkring 2 kilometers afstand. Alle seks engelske besætningsmedlemmer blev fundet dræbt.

Tranum Klitplantage består af 1350 hektar hede og sammen med mose, eng, klit, strandbred, sø og overdrev når vi op på i alt 1758 hektar med særligt beskyttede naturtyper, hvilket udgør knap halvdelen af Tranum Klitplantages samlede areal. Naturmæssigt er oprindelige og uberørte klitområder som Ejstrup Klit og Egvands Bakker af særlig interesse. I selve plantageområdet finder du Brede Sande, Overklitten sø og Kræn Dahls Bakker.

Den sjældne Hedepletvinge, der lever på planten Djævelsbid, er at se flere steder i Tranum Klitplantage ved bl.a. Overklitten Sø og på Forsvarets skydeterræn mod vest. Et væld af andre danske dagsommerfugle er repræsenteret i form af Okkergul Pletvinge, Skovperlemorsommerfugl, Spættet Bredpande, Gråbåndet Bredpande, Violetrandet Ildfugl m.fl. Ved søen i plantagens midte er der ynglende rørdrum og traner – og måske snart havørn.

Okkergul Pletvinge

Brun Pletvinge

Almindelig Blåfugl

Markperlemorsommerfugl

Hedepletvinge

ARTER – Engblåfugl, Lille Farvevandnymfe, Skovperlemorsommerfugl, Kommabredpande, Klokke-ensian, Ensianblåfugl, Klokke-vintergrøn, Isblåfugl, Spættet Bredpande, Gråbåndet Bredpande, Smalrandet Humlebisværmer, Linnæa, Klitperlemorsommerfugl, Moserandøje, Hedepletvinge, Moserandøje, Brun Pletvinge, Natravn, Philodromus histrio, Fyrretræs-muldsvirreflue, Bjerg-svirreflue (Kilde: www.fugleognatur.dk ejet af Naturbasen ApS)