Tryggelev Nor

TRYGGELEV NOR – Noret på vestkysten af Sydlangeland er med ca. 70 ynglende arter et af Danmarks mest fuglerige vådområder. Området med omgivende landarealer udgør i alt 122 ha og er idag fredet. Naturen er afvekslende og indeholder fersk- og saltvandspåvirkede enge og moseområder med rørskove, krat, strandeng og overdrev. Tryggelev Nor er beskyttet mod havet af et dige og en smal sandstrand. Ikke desto mindre hænder det, at vestenstormen får diget til give efter.

Fugletårnene ved Salme Nor og Trygelev Nor er gode udgangspunkter hele året rundt, når det gælder om at iagttage det rige og varierede dyre- og fugleliv i området. Trækfuglene passerer hyppigt ned over Sydlangeland på deres efterårstræk, og der ses mange rovfugle som f.eks. spurvehøg og musvåge.

Fjordterne

Bramgæs

Rørhøg

ARTER – Nordisk Myreløve, Engelskgræsglassværmer, Rød Ninja, Matsort Kvikløber, Galathea, Mosehornugle, Hvidvinget Terne, Hvidskægget Terne, Sortterne, Silkehejre, Stylteløber, Dværgmåge, Flodsanger, Savisanger, Rødhovedet And, Amerikansk Skarveand, Tvebånd-Dagugle, Sangræshoppe (Kilde: www.fugleognatur.dk ejet af Naturbasen ApS)