Uggerby Å

UGGERBY Å – Her ved Uggerby Å´s udløb finder vi et artsrigt klit- og overdrevsområde strækkende sig mod øst i retning af Tversted Å. I virkeligheden er der tale om en botanisk guldgrube. Det kan derfor undre, at området i sin helhed ikke er underlagt fredning. Selve åen snor sig 66 km lang op gennem det nordjyske og udmunder smukt i Skagerak i Tannisbugt mellem Hirtshals og Tversted. Undervejs passeres fisketrappen i Bindslev, som går under betegnelsen Nordeuropas smukkeste. Engen og overdrevsarealerne er hjemsted for en stor mangfoldighed af planter, herunder en række orkidéer som f.eks. Vendsyssel-Gøgeurt, Kødfarvet Gøgeurt, Bakke-Gøgelilje, Purpur Gøgeurt, Sump-Hullæbe og Plettet Gøgeurt.

Sump-Hullæbe er en relativ sjælden orkidé, der kun findes i visse dele af landet – og som her i kalkrige moser og enge. Den er typisk 15-45 cm høj – flerårig og med hvide blomster med røde og gule tegninger. Du finder den lettest i juli måned, hvor den blomstrer med 4-15 blomster. Bestøvningen sker ved hjælp af små lette insekter. Sump-Hullæbe kan i blomst ikke forveksles med andre orkidéer.

 

Sortbrun Blåfugl

Sortbrun Blåfugl

Kødfarvet Gøgeurt

Purpur-Gøgeurt

Spættet Bredpande

Violetrandet Ildfugl

Violetrandet Ildfugl

Strand-Ringspinder

ARTER – Sortbrun Blåfugl, Violetrandet Ildfugl, Plettet Gøgeurt, Gråbåndet Bredpande, Spættet Bredpande, Mosehornugle, Isblåfugl, Engblåfugl, Argusblåfugl, Purpur-Gøgeurt, Kødfarvet Gøgeurt, Sortstrubet Bynkefugl, Klit-Gøgeurt, Klokke-Ensian, Sump-Hullæbe, Bakke-Gøgelije, Hollandsk Hullæbe, Pukkellæbe (Kilde: www.fugleognatur.dk ejet af Naturbasen ApS)