ULDUM KÆR – Gamle tørvegrave udgravet i perioden under 1. og 2. Verdenskrig er baggrunden for det store kær- og moseområde tæt ved Gudenåen og lige nord for højskolebyen Uldum. Her finder vi Gul Åkande, Maj-Gøgeurt, Brudelys, Engblomme, Smalbladet Dunhammer, Spidssnudet Frø, Stor Vandsalamander og ikke mindst guldsmedearten Kileplet Mosaikguldsmed.

I virkeligheden dækker stednavnet Uldum Kær over en række lokaliteter med deres helt egne navne. Således udgøres Uldum Kær i dag  af Tørring Kær, Tørring Fælled, Åle Kær, Hjortsvang Kær, Hesselballe Kær, Ølholm Kær og altså Uldum Kær. Et naturgenopretningsprojekt har skabt to større søer i kæret, Gudenåen er tilføjet fire nye slyng og langs åen er etableret fire fladvandede områder. Resultaterne i det mere end 1200 hektar store kærområde taler for sig selv.

Kileplet-mosaikguldsmed

Håret Mosaikguldsmed (hun)

Håret Mosaikguldsmed (han)

ARTER – Blå Bredtæge, Kileplet-mosaikguldsmed, Engblåfugl, Grøn Kobbervandnymfe, Vandedderkop, Moshumle, Odontomyia argentata, Langtornet Randtæge, Stor Kejserguldsmed, Flodsanger, Stor Korsløber, Lærkefalk, Trettenplettet Mariehøne, Hieroglyf-Mariehøne, Amerikansk Krikand, Hvid Hestehov (Kilde: www.fugleognatur.dk ejet af Naturbasen ApS)