Vængesø

VÆNGESØ – Genopretningen af Vængesø, der gennem årtier havde været tørlagt, blev gennemført i 2013-14. Pumpningen til søen blev ændret og vandstanden hævet ca. 1 meter. Søen  i det nordøstlige hjørne af Helgenæs dækker nu et område på 20 ha, og fuglene har kvitteret for søen og yngler nu i stort antal. Ialt 197 fuglearter er observeret indtil videre heraf ca. 21 ynglende arter. Havørnen ses året rundt ved Vængesø. Af sjældne arter kan nævnes Odinshane og Drosselrørsanger, som er observeret i perioden efter 2014.

Bestræbelserne på at genoprette Vængesø stødte på forhindringer undervejs. 1960’ernes berømte danske operasanger Frans Anderson havde ulovligt opført et feriecenter i den dengang udtørrede sø, og da feriecenteret sidenhen blev til Helgenæs Naturefterskole havde søen fået nye naboer, der risikerede at blive oversvømmet, hvis søen blev genskabt. Ved at omlægge vejen til efterskolen og etablering af et dige rundt om skolen blev der indgået et kompromis, og Vængesø blev en realitet.

Stor Grøn Løvgræshoppe

Lille Rødøjet Vandnymfe

Skarv

Stor Farvevandnymfe

ARTER – Tårnurt, Nikkende Limurt, Drosselrørsanger, Lærkefalk, Moshumle, Klokkehumle, Duehale, Sort Bjørnespinder, Rustand, Sortstrubet Bynkefugl (Kilde: www.fugleognatur.dk ejet af Naturbasen ApS)