VÆRNEENGENE – Af danske ynglefugle er Brushanen angiveligt én af de mest spektakulære. Den er som mange andre vadefugle i Danmark i tilbagegang – men her på Værneengene i Vestjylland ses den stadig. Tilbage i 1800-tallet var arten et yndet mål for jægere og blev bl.a. indfanget ved hjælp af snarer. Stækkede brushøns kunne afhjælpe bøndernes problemer med orme og snegle i køkkenhaven. Brushanen blev fredet i 1967.

Naturområdet Værneengene og den yderste del af området, kaldet Tipperne, udgør tilsammen ét af Nordeuropas største fuglereservater. Et ophold i Værneengene byder på en række fuglearter, som systematisk er registreret i form af fugletællinger siden 1928. Enkelte år er der observeret mere end 170 forskellige fuglearter. Af ynglende arter kan f.eks. nævnes spidsand, brushane, stor kobbersneppe, vibe, alm. ryle og klyde. Tipperne udgør bl.a. brushanens vigtigste ynglested i Danmark.

Trækfuglene iagttages om efteråret fra slutningen af oktober, forårstrækket sker i perioden april og maj, mens vadefugletrækket kulminerer i perioden juli og august,

Værneengene byder desuden på et lille “klondyke” i form af de nu fredede jagthytter uden hverken vand og el – hytter der i dag fungerer som små fritidshuse.

 

Stor Kobbersneppe

Rødben

Gul Vipstjert

Stor Kobbersneppe

Vibe

Sanglærke

ARTER – Brushane, Stor Kobbersneppe, Skestork, Sortstrubet Bynkefugl, Mosehornugle, Strandtudse, Mose-Løvmåler, Kødfarvet Gøgeurt, Isblåfugl, Sølvhejre, Pomeransfugl, Odinshane, Tophejre (Kilde: www.fugleognatur.dk ejet af Naturbasen ApS)