Vullum Sø

VULLUM SØ – Der var tale om lidt af en natursensation, da en større bestand af Hedepletvinge blev genfundet ved Vullum Sø i 2017 efter 24 års fravær. En truet art i Danmark – og samtidig en art, der er i tilbagegang i det meste af Europa, og som idag er uddød i lande som Holland og Belgien. Noget tyder på, at arten havde levet et stille liv ved Vullum Sø i flere år, idet der i 2017 var tale om en forholdsvis god bestand. Hedepletvinge flyver fra slutningen af maj og i juni måned.

Thy Gøgeurt er en endemisk art, som kun findes i dette hjørne af Danmark. Der er tale om en underart af orkidéen Maj-Gøgeurt, der bliver ca. 20-40 cm høj. Thy-Gøgeurt blomstrer fra medio juni og ind i juli måned.

Hedepletvinge

Hedepletvinge

Strand-Ringspinder

Hedepletvinge

Hedepletvinge

Grøn Smaragdlibel

ARTER – Mose-Troldurt, Th-Gøgeurt, Kødfarvet-Gøgeurt, Moserandøje, Hedepletvinge, Engblåfugl, Kær-Fnokurt, Plettet Gøgeurt, Trane, (Kilde: www.fugleognatur.dk ejet af Naturbasen ApS)