Yssemose

YSSEMOSE – Her i Bidstrup Skovene sydvest for Roskilde finder vi unik natur såvel som en helt særlig historie. Skovområdet har tråde til såvel København som Kongehuset, idet skovene i 1661 blev skænket af Frederik III til Københavns borgere som tak for deres ”Troeskab og tapper Modighed” i forbindelse med byens belejring under svenskekrigene. Og eksempelvis Smuldmosen er resultatet af tørveproduktion med henblik på opvarmning af hovedstadens boliger i de krævende krigsvintre – resultatet er ikke blot værdifulde botaniske lokaliteter med insektædende planter men også en række insekter, herunder smukke nat- og dagsommerfugle.

Ved Yssemose finder vi således både Skov- og Engperlemorsommerfugl fra slutningen af juni måned. En lille sjældenhed som den smukke Jomfrubjørn er også observeret omkring Yssemose.

Engperlemorsommerfugl kan være svær at identificere og demonstrerer et beskedent vingefang på 35-44 mm. Den var tidligere relativ almindelig på Fyn og Sjælland – idag ses den hovedsagelig på Midtsjælland. Skovperlemorsommerfugl er med et vingefang på 50-60 mm større og anses ligeledes for at være en relativ sjælden sommerfugleart i Danmark. Skovperlemorsommerfugl kan være svær at skelne fra Klitperlemorsommerfugl.

Brunlig Perlermorsommerfugl

Buskgræshoppe

Kejserkåbe

Skovperlemorsommerfugl

ARTER – Liden Vintergrøn, Tvebo Baldrian, Skovperlemorsommerfugl, Engperlemorsommerfugl, Brunlig Perlemorsommerfugl, Skov-Hullæbe, Vibefedt, Jomfrubjørn (Kilde: www.fugleognatur.dk ejet af Naturbasen ApS)